Termeni și condiții

Acești Termeni și Condiții guvernează utilizarea site-ului glomapro.com („Site-ul”) și serviciile oferite de Gloma Pro Systems SRL („Compania”). Vă rugăm să citiți cu atenție acești termeni și condiții înainte de a utiliza Site-ul și serviciile noastre.

Acceptarea Termenilor și Condițiilor

Prin utilizarea Site-ului și a serviciilor noastre, sunteți de acord să respectați și să fiți legat de acești Termeni și Condiții. Dacă nu sunteți de acord cu acești Termeni și Condiții, vă rugăm să nu utilizați Site-ul sau serviciile oferite de Companie.

Modificări ale Termenilor și Condițiilor

Compania își rezervă dreptul de a modifica acești Termeni și Condiții în orice moment. Modificările vor fi publicate pe Site și vor intra în vigoare imediat. Utilizarea continuă a Site-ului și a serviciilor noastre după publicarea modificărilor va constitui acceptarea de către dumneavoastră a acestor modificări.

Servicii

Site-ul colectează date de contact de la potențialii clienți care aplică pentru o strategie de marketing gratuită. Compania oferă această strategie de marketing gratuită în schimbul informațiilor de contact furnizate de potențialii clienți.

Drepturi de proprietate intelectuală

Toate drepturile de proprietate intelectuală, inclusiv, dar fără a se limita la, mărci, drepturi de autor și baze de date, legate de Site și serviciile oferite de Companie, sunt deținute de Companie sau de licențiatorii săi.

Limitarea răspunderii

Compania nu garantează exactitatea, corectitudinea sau completitudinea informațiilor și materialelor prezentate pe Site. Compania nu va fi responsabilă pentru nicio pierdere sau daună rezultată din utilizarea sau incapacitatea de a utiliza Site-ul sau serviciile oferite de Companie.

Politica de confidențialitate

Această Politică de Confidențialitate descrie modul în care Compania colectează, utilizează și protejează informațiile personale pe Site-ul glomapro.com.

Colectarea datelor personale

Când aplicați pentru o strategie de marketing gratuită, vom colecta datele de contact furnizate, inclusiv numele, adresa de e-mail, numărul de telefon și alte informații relevante.

Utilizarea datelor personale

Compania va utiliza datele personale furnizate pentru a vă oferi strategia de marketing gratuită și pentru a vă contacta cu privire la serviciile noastre. De asemenea, putem utiliza datele personale pentru a îmbunătăți Site-ul și serviciile noastre și pentru a vă trimite comunicări de marketing, inclusiv noutăți, oferte speciale și alte informații pe care le considerăm relevante pentru dumneavoastră.

Protecția datelor personale

Compania ia toate măsurile rezonabile pentru a proteja datele personale împotriva pierderii, utilizării neautorizate, divulgării sau accesului neautorizat. Implementăm măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura securitatea și confidențialitatea datelor personale.

Divulgarea datelor personale către terți

Compania nu vinde, închiriază sau distribuie datele personale către terți fără acordul dumneavoastră, cu excepția cazului în care acest lucru este necesar pentru a îndeplini obligațiile legale sau pentru a proteja interesele legitime ale Companiei.

Accesul, corectarea și ștergerea datelor personale

Aveți dreptul să solicitați accesul la, corectarea sau ștergerea datelor personale pe care le deținem despre dumneavoastră. Pentru a exercita aceste drepturi, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail furnizată pe Site.

Modificări ale Politicii de Confidențialitate

Compania își rezervă dreptul de a modifica această Politică de Confidențialitate în orice moment. Modificările vor fi publicate pe Site și vor intra în vigoare imediat. Utilizarea continuă a Site-ului și a serviciilor noastre după publicarea modificărilor va constitui acceptarea de către dumneavoastră a acestor modificări.

Contact

Dacă aveți întrebări sau nelămuriri legate de acești Termeni și Condiții sau Politica de Confidențialitate, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail furnizată pe Site.

Retragerea consimțământului

Aveți dreptul de a vă retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor personale în orice moment. Retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării efectuate înainte de retragerea consimțământului. Pentru a vă retrage consimțământul, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail furnizată pe Site.

Transferul datelor personale în afara Uniunii Europene

Compania poate transfera datele personale către furnizori de servicii sau parteneri de afaceri care se află în afara Uniunii Europene, cu condiția să se asigure un nivel adecvat de protecție a datelor personale și să se respecte prevederile legale aplicabile. Vom informa utilizatorii cu privire la orice astfel de transferuri și vom obține consimțământul acestora înainte de a transfera datele personale în afara Uniunii Europene.

Perioada de păstrare a datelor personale

Compania va păstra datele personale numai pentru perioada necesară îndeplinirii scopurilor pentru care au fost colectate sau pentru a respecta cerințele legale aplicabile. După îndeplinirea acestor scopuri sau după expirarea perioadei de păstrare prevăzute de lege, datele personale vor fi șterse sau anonimizate în mod corespunzător.

Cookie-uri și tehnologii similare

Site-ul folosește cookie-uri și tehnologii similare pentru a îmbunătăți funcționalitatea și experiența utilizatorilor. Pentru mai multe informații despre utilizarea cookie-urilor și modul în care puteți gestiona preferințele dvs. în legătură cu cookie-urile, vă rugăm să consultați Politica noastră privind cookie-urile disponibilă pe Site.

Legături către alte site-uri web

Site-ul poate conține legături către alte site-uri web care nu sunt deținute sau controlate de Companie. Compania nu este responsabilă pentru conținutul, politica de confidențialitate sau practicile acestor site-uri web. Utilizatorii sunt sfătuiți să citească politica de confidențialitate a fiecărui site web pe care îl vizitează.

Reclamații și plângeri

Dacă aveți reclamații sau plângeri referitoare la modul în care Compania prelucrează datele personale, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail furnizată pe Site. Vom răspunde la solicitările dvs. și vom încerca să rezolvăm orice problemă într-un mod satisfăcător. Dacă nu sunteți mulțumit de răspunsul nostru, aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere a protecției datelor din țara dvs.

Vârsta minimă

Site-ul și serviciile oferite de Companie nu sunt destinate persoanelor cu vârsta sub 16 ani. Nu colectăm în mod intenționat date personale de la persoane cu vârsta sub 16 ani. Dacă sunteți sub 16 ani, vă rugăm să nu utilizați Site-ul și să nu furnizați date personale prin intermediul Site-ului.

Responsabilitatea utilizatorilor

Utilizatorii sunt responsabili pentru veridicitatea, corectitudinea și actualitatea datelor personale furnizate. Compania nu va fi responsabilă pentru eventualele daune cauzate de furnizarea de date personale false, inexacte sau neactualizate.

Legi aplicabile și jurisdicție

Acești Termeni și Condiții și Politica de Confidențialitate sunt guvernate de și interpretate în conformitate cu legile aplicabile din România. Orice litigiu, controversă sau cerere care decurge din sau în legătură cu acești termeni și condiții va fi supusă jurisdicției instanțelor competente din România.

Dacă aveți întrebări sau nelămuriri legate de acești Termeni și Condiții, Politica de Confidențialitate sau modul în care Compania prelucrează datele dvs. personale, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail furnizată pe Site.

Drepturile persoanelor vizate

În conformitate cu legislația aplicabilă în domeniul protecției datelor, persoanele vizate de prelucrarea datelor personale au următoarele drepturi:

a) Dreptul la informare: aveți dreptul să fiți informat în mod transparent și accesibil despre modul în care Compania prelucrează datele dvs. personale.

b) Dreptul de acces: aveți dreptul să obțineți o confirmare a faptului că se prelucrează date personale care vă privesc și, după caz, să solicitați accesul la aceste date.

c) Dreptul la rectificare: aveți dreptul să solicitați rectificarea datelor personale inexacte sau incomplete care vă privesc.

d) Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”): aveți dreptul să solicitați ștergerea datelor personale care vă privesc, în anumite circumstanțe prevăzute de lege.

e) Dreptul la restricționarea prelucrării: aveți dreptul să solicitați restricționarea prelucrării datelor personale în anumite circumstanțe prevăzute de lege.

f) Dreptul la portabilitatea datelor: aveți dreptul să primiți datele personale pe care ni le-ați furnizat într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, și să solicitați transmiterea acestor date către un alt operator, în anumite circumstanțe prevăzute de lege.

g) Dreptul de a vă opune prelucrării: aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc în anumite circumstanțe prevăzute de lege.

h) Dreptul de a nu fi supus unor decizii individuale automate: aveți dreptul să nu fiți supus unor decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produc efecte juridice sau efecte similare semnificative asupra dvs.

Pentru a exercita aceste drepturi, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail furnizată pe Site. Compania va răspunde la solicitările dvs. în termenul legal prevăzut și va lua toate măsurile necesare pentru a asigura exercitarea eficientă a drepturilor dvs.

Modificări viitoare

Compania își rezervă dreptul de a actualiza sau modifica acești Termeni și Condiții și Politica de Confidențialitate în orice moment, pentru a se conforma cu schimbările legislative, tehnologice sau de orice altă natură. Vă rugăm să revizuiți periodic acești termeni și condiții și politica de confidențialitate pentru a fi la curent cu modificările. Utilizarea continuă a Site-ului și a serviciilor noastre după publicarea modificărilor va constitui acceptarea de către dumneavoastră a acestor modificări. Dacă nu sunteți de acord cu modificările aduse, aveți dreptul să încetați utilizarea Site-ului și a serviciilor noastre.

Dispoziții finale

Dacă oricare dintre prevederile acestor Termeni și Condiții sau Politica de Confidențialitate este considerată nevalidă, ilegală sau inaplicabilă de către o instanță competentă, acea prevedere va fi separată de restul termenilor și condițiilor și politicii de confidențialitate, iar celelalte prevederi vor rămâne în vigoare și nu vor fi afectate.

Limba

Acești Termeni și Condiții și Politica de Confidențialitate sunt redactate în limba română. În cazul în care o traducere a acestora într-o altă limbă ar prezenta inadvertențe sau ambiguități, versiunea în limba română va prevala.

Contact

Dacă aveți întrebări, comentarii sau preocupări legate de acești Termeni și Condiții, Politica de Confidențialitate sau practicile noastre privind prelucrarea datelor personale, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail furnizată pe Site. Ne angajăm să răspundem prompt și să abordăm în mod corespunzător toate preocupările dvs. legate de confidențialitatea și securitatea datelor.